Gazeta Południowa to bezpłatny wrocławski miesięcznik ukazujący się od 1998 r., wydawany przez Południową Oficynę Wydawniczą Sp. z o.o. Gazeta Południowa powstała z inicjatywy działaczy spółdzielczych i grupy wrocławskich dziennikarzy, jako forum wymiany informacji i opinii członków spółdzielni oraz publicystyki miejskiej.

Tradycyjne (papierowe) wydanie Gazety dociera co miesiąc do ponad 20 tysięcy wrocławskich mieszkań. Staramy się być zawsze blisko ludzi, a szczególnie codziennych problemów mieszkańców spółdzielni mieszkaniowych.

 

Południowa Oficyna Wydawnicza Sp z o.o.
Wrocław, ul. Trwała 7 tel.78 37 424,  fax 78 37 425;
e-mail gpd@gpd.wroc.pl
Prezes Krzysztof Dębek tel. 601 759 428;
Redaktor Naczelna „Gazety Południowej”
Joanna Kaliszuk tel. 609 568 194
Spółka zarejestrowana w KRS nr 0000153374, NIP 899 00 22 386, REGON 930588482