Felieton

Baby…

Jedną z ostatnich decyzji Ewy Kopacz, jako Marszałka Sejmu, było nagłe wycofanie z  porządku obrad sprawozdania komisji sprawiedliwości nt. rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji o zapobieganiu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Uczyniła tak Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Gra w pozory

Groźba milionowych kar za niewdrożenie unijnych dyrektyw równościowych sprawiła, że rząd i parlament w kilka miesięcy poradził sobie z uchwaleniem ustawy, której przez lata ani przygotować, ani wdrożyć się nie dało. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że ustawę krytykują niemal wszyscy, no może za wyjątkiem minister Radziszewskiej, która jest jej autorką.

Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Krótka historia emancypacji

Emmeline Pankhurst, angielska sufrażystka, założycielka Społecznego i Politycznego Związku Kobiet (Women’s Social and Political Union) zwykła mawiać: „Mamy do spełnienia największą misję, jaką znał do tej pory świat . Polega ona na wyzwoleniu połowy rasy ludzkiej i ocaleniu w ten sposób reszty ludzkości". Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Kobiety od święta

Polska jest jedynym krajem członkowskim w UE, który nie posiada niezależnego urzędu antydyskryminacyjnego i który nie wdrożył dotąd ustawy o równym traktowaniu. Pod tym względem przegoniły nas nawet Rumunia i Bułgaria, czyli kraje które do unijnej wspólnoty dołączyły dużo później. Więcej…

Publicystyka

Równość zamiast kwiatków

8 marca przestaje być powoli kojarzony wyłącznie ze świętem „naszych pięknych pań”, które grzecznościowo całuje się po rękach i obdarowuje kwiatkiem, a staje się – odzyskując tym samym własną historię – dniem kobiecych manifestacji i głośno wyrażanych żądań równościowych. Więcej…