Publicystyka

Uwaga, zły pan!

Arystoteles za najwyższą formę bytu uważał człowieka, a za główny cel istnienia zwierząt uznawał służenie mu. Św. Tomasz z Akwinu przekonywał, że okrutne traktowanie ich nie jest złem samym w sobie, ale dobroć wobec nich przynosi Więcej…

Na językach
Felieton

Walka

Wywołana do tablicy przez jednego z Czytelników (jego list opublikowaliśmy w styczniowym numerze), wracam po raz kolejny do tematu żeńskich końcówek. Tematu, który, jak się okazuje, budzi wiele skrajnych emocji i wywołuje wiele żywiołowych dyskusji, Więcej…

Felieton

NAUKA

Czym jest polityka historyczna? Zamierzonym kłamstwem. Dlatego też, kiedy Władimir Putin zasugerował był współodpowiedzialność Polski za wybuch wojny światowej, należało wzruszyć ramionami i dyplomatycznie to wyśmiać. Mówił przecież – jak nasza władza i IPN – Więcej…