Publicystyka

Miasto możliwości

  Szacuje się, że we Wrocławiu mieszka już około 80 tysięcy Ukraińców i stanowią oni ponad 12 procent jego mieszkańców. Piszę „szacuje się”, bo  trudno jest ustalić dokładną liczbę – ludzie cały czas się przemieszczają. Więcej…

fot. kaj
Publicystyka

Szansa dla środowiska?

Koncepcja e-mobilności to rozwój technologii w zakresie upowszechnienia na szeroką skalę pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowym. To strategia globalna – przede wszystkim na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla do środowiska.  W naszym kraju plan Więcej…

fot. Andrzej Bohdanowicz, http://www.bielawa.net.pl/
Publicystyka

Miasta w kłopocie

  Według analizy Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania  Polskiej Akademii Nauk, przeprowadzonej na zlecenie rządu, stu dwudziestu dwóm średnim miastom w naszym kraju grozi wkrótce marginalizacja. Na liście znajduje się czternaście miast z Dolnego Śląska. Więcej…

Publicystyka

Klejnot do odkrycia

  Wszyscy uwielbiają Wrocław i łatwo zrozumieć dlaczego. Choć w pewnym sensie jest to łatwiejsza do ogarnięcia wersja Krakowa z wszystkimi walorami kulturowymi i rozrywką tego popularnego miejsca, ale stolica Dolnego Śląska ma też swój Więcej…

źródło: fotolia.com
Publicystyka

W sieci

Według Centralnego Biura Opinii Społecznej w naszym kraju jest 100 tysięcy osób uzależnionych od internetu i 700 tysięcy zagrożonych uzależnieniem. W skali kraju to, wydawałoby się, nie tak dużo, ale niepokoi fakt, że problem dotyczy Więcej…

Publicystyka

III sektor do reformy

W naszym kraju działa aktywnie ponad 100 tysięcy organizacji pozarządowych – wiele z nich to grupy oddolnie zrzeszonych społeczników, działających bez wielkiego rozgłosu, a zdecydowana większość z nich to wolontariusze. O tym, że sektor pozarządowy Więcej…

źródło: fotolia.com
Publicystyka

Reforma czy rewolucja?

Ogłoszona w czerwcu rządowa zapowiedź likwidacji gimnazjów spadła na sektor edukacji niczym klęska żywiołowa. Według przewidywań Związku Nauczycielstwa Polskiego pracę może stracić nawet trzydzieści siedem tysięcy nauczycieli, dyrektorów i pracowników szkolnej administracji, a wszystkie struktury Więcej…

źródło: fotolia.com
Publicystyka

Na państwowym garnuszku

Według szacunku  ZUS, jeśli granica wieku emerytalnego zostanie przesunięta, w 2021 roku będzie w Polsce 8 mln 700 emerytów. Ekonomiści ostrzegają, że obniżenie wieku emerytalnego spowoduje pogłębienie nierówności, które i tak już występują, a świadczenia Więcej…