Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach

Książka Małgorzaty Szpakowskiej, Agaty Chałupnik, Justyny Jaworskiej, Justyny Kowalskiej-Leder i Iwony Kurz przypomina pasjonujący kalejdoskop. Autorki analizują przemiany obyczajowe, jakie dokonały się w u nas w XX wieku, nie jest to jednak ani kronika wydarzeń, ani przegląd znaczących faktów historycznych. Badaczki sięgają do zdarzeń życia codziennego, za punkt wyjścia mając nierzadko tak – zdawałoby się – banalne rekwizyty, jak lodówka, pralka frania, spłuczka klozetowa czy radio. Opisują charakterystyczne dla tamtego okresu zjawiska, urządzenia, instytucje. Jak kształtowały one naszą codzienność? W jaki sposób zmieniły życie ludzi? I wreszcie – jak zmiany te odcisnęły się w społecznej świadomości?  Autorki bardzo często odwołują się do literatury, prasy, telewizji, filmu – czyli do rzeczywistości przetworzonej, będącej nie tylko zapisem stanu świadomości twórców, a więc szczególnym odbiciem „samowiedzy obyczajowej”, ale także (coraz częściej) swoistym wzorcem do naśladowania i generatorem nowych społecznych zmian. Powstał w ten sposób barwny, frapujący obraz polskiego społeczeństwa XX wieku. Polecamy.

Obyczaje polskie. Wiek XX w krótkich hasłach, pod red. Małgorzaty Szpakowskiej, Wydawnictwo W.A.B. 2008