Wielka Gala w "Dramatycznym"

1 lipca br. w Teatrze Dramatycznym w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyły się tegoroczne centralne obchody Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości, których organizatorem była Krajowa Rada Spółdzielcza. Patronat honorowy nad obchodami MDS objęli: Waldemar Pawlak – wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki oraz Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego.

W Wielkiej Gali uczestniczyli spółdzielcy z całej Polski, przedstawiciele firm współpracujących ze spółdzielczością, samorządowcy oraz sympatycy ruchu spółdzielczego. W sumie około 500 osób. Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości, jak co roku, był okazją do wręczenia nagród i wyróżnień zasłużonym spółdzielcom – laureatom konkursów: „Oskar Spółdzielczości Polskiej”, „Menedżer – Spółdzielca” i „Prymus 2010”.

Oskar Spółdzielczości Polskiej
„Oskar Spółdzielczości Polskiej” to honorowy tytuł, pomyślany jako nagroda za upowszechnianie idei spółdzielczej, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspierania inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego. Dyplomy z tytułem i statuetki „Oskara Spółdzielczości Polskiej” wręczał Waldemar Pawlak, w towarzystwie Jerzego Jankowskiego i Alfreda Domagalskiego. „Oskarów” przyznano sześć, ale tylko jeden dla spółdzielni mieszkaniowej, a jest ich przecież w naszym kraju ponad 3 500. Dlaczego nagrodzono „Oskarem” akurat Spółdzielnię Mieszkaniową z Bielawy?

– Jest to bardzo dobra spółdzielnia, świetnie zarządzana, ale my cenimy sobie to, że robi się w niej coś więcej niż w innych. Chodzi mi o szeroko prowadzoną działalność społeczno-kulturalną, co stwarza członkom ogromne szanse rozwoju zainteresowań i talentów, ale także wpływa na integrację spółdzielców, wśród których tworzą się więzi społeczne. To jest wielka wartość, która nie zawsze jest widoczna i doceniana – twierdzi prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Domagalski.

– Myślę, że nasza spółdzielnia na tle innych spółdzielni wyróżnia się nowatorskimi rozwiązaniami gospodarczymi i społecznymi, które pozytywnie promują spółdzielczy system zarządzania oraz kreują dobry wizerunek spółdzielni w kraju i w Europie – dodaje prezes spółdzielni Tadeusz Derenowski. – Osiem lat temu podjęliśmy odważną decyzję zakupu ciepłowni, która ogrzewa nie tylko zasoby spółdzielcze, ale także komunalne, szkoły i przedszkola oraz duży zakład. Jesteśmy prawdopodobnie jedyną spółdzielnia w kraju zarządzająca tak dużą jednostką cieplną. Dzięki posiadaniu ciepłowni mamy najniższe w kraju koszty ogrzewania. Ponadto, jako jedna z niewielu spółdzielni prowadzimy modernizację terenów zielonych na bardzo wysokim poziomie. Udało się już zmodernizować około 1/3 terenów. Oprócz tego wprowadziliśmy nowe standardy demokracji spółdzielczej. Od 12 lat każda klatka wybiera swojego gospodarza i jednocześnie przedstawiciela, który kontaktuje się z administracją. Gospodarze po konsultacjach z lokatorami decydują o remontach prowadzonych w obrębie nieruchomości, a ich decyzje są niepodważalne. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem jest dostarczanie co roku przed Walnym Zebraniem do każdego mieszkania sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej. Informujemy mieszkańców o sprawach gospodarczych i społecznych poprzez wydawaną co kwartał gazetkę spółdzielczą, a także reportaże przygotowywane przez lokalną telewizję. Zatrudniamy rzecznika, który przygotowuje artykuły do prasy lokalnej i regionalnej. W Spółdzielni działa Spółdzielcze Centrum Kultury, które prowadzi wiele kół zainteresowań. Zdecydowanie wizytówką spółdzielni jest Zespół Pieśni i Tańca Poloneziaki znany nie tylko w kraju, ale i za granicą.

I właśnie na Wielkiej Gali w Teatrze Dramatycznym wystąpiły Poloneziaki. Publiczność nagrodziła młodych artystów gromkimi brawami.
 – Bielawska spółdzielnia prawidłowo odczytała ideę spółdzielczości. Stworzyła młodym ludziom warunki do funkcjonowania. Jestem rozkochany w tym zespole. Kiedy przyjeżdżam do Bielawy, a tam występują Poloneziaki, widzę pełną widownię, rodziców, dziadków, którzy przeżywają występy i cieszą się z sukcesów dzieci. To właśnie ta integracja wyróżnia spółdzielczość na tle innych form własności i przedsiębiorczości – podkreśla dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

 Na „Gali” wręczono też nagrodę magazynu Tęcza Polska „Menadżer–Spółdzielca”. Jest to jedna z najważniejszych w polskim środowisku spółdzielczym nagród. Przyznawana jest corocznie najlepszym spółdzielcom, wnoszącym wymierny wkład w rozwój spółdzielczości w regionie i w kraju, oraz kształtującym jej pozytywny obraz na rynku polskim i zagranicznym. Dyplomy z tytułem i statuetki „Menedżer – Spółdzielca” otrzymało 23 laureatów konkursu, w tym Wanda Czerniak – prezes Zarządu „Społem” Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Południe” we Wrocławiu.

Oprócz „Oskara” i „Menadżera – Spółdzielcy”, wręczono zostały również wyróżnienia „Prymusa”. Otrzymały je te osoby, które przedstawiły pełną dokumentację wymaganą w konkursie i otrzymały pozytywną ocenę Kapituły, ale nie zdobyły tytułu „Menedżera-Spółdzielcy”. Dyplomami z tytułem i statuetkami „Prymus 2010” wyróżniono 21 laureatów konkursu, w tym Wojciecha Górala ze Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich „FLORIAN” we Wrocławiu.

 Wszystkim laureatom składamy serdeczne gratulacje.

Współpraca i zdjęcia: Anna Kulik

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*