Wybierzmy swoich radnych

fotolia.com
fotolia.com

 

 23 kwietnia we Wrocławiu odbędą się wybory do Rad Osiedli. Wielu mieszkańców miasta traktuje te instytucje po macoszemu, wielu nie zna nawet radnych ze swojego osiedla ani nie wie, z jaką sprawą może się do nich zwrócić. Tymczasem Rady Osiedli mają do spełnienia bardzo pożyteczną rolę.

Czym jest Rada Osiedla? Mówiąc najprościej – swego rodzaju pośrednikiem między mieszkańcami osiedla a władzami miasta. Jej głównym zadaniem jest wspieranie działań oraz podejmowanie inicjatyw na rzecz osiedla i jego mieszkańców, a także współpraca z różnymi jednostkami: organizacjami pozarządowymi, innymi osiedlami czy – przede wszystkim właśnie – z miastem. Dla dobrego funkcjonowania Rady konieczna jest jednak aktywności radnych i bliska ich łączność z mieszkańcami.

– Skupiamy się na mieszkańcach, współpracujemy z domami seniora, szkołami, przedszkolami. Przerażające jest jednak to, że ludzie często nie wiedzą, kto jest ich radnym osiedlowym, nie mówiąc już o tym, jakie są jego obowiązki. To często wina samych radnych. Niedopuszczalna jest sytuacja, by radny przez cztery lata po prostu przychodził na sesje i tyle, by nie wykazywał żadnej aktywności. Bierność niektórych radnych i ich nieznajomość lokalnych problemów jest dla mnie nie do pojęcia – mówi Jan Piontek, radny Rady Osiedla Szczepin.

Pan Jan wie, co mówi, bo aktywnie działa na rzecz mieszkańców osiedla Szczepin. O stworzonym przez niego klubie osiedlowym pisaliśmy w lutym. To tu odbywają się zajęcia i zabawy dla dzieci, spotkania integracyjne, szkolenia, tu spotykają się seniorzy i harcerze, tu także – dzięki współpracy z Bankiem Żywności –  organizuje się pomoc dla potrzebujących.

– Jeśli radny sam nie kwapi się do działania, mieszkańcy powinni to od niego egzekwować  – mówi Jan Piontek. I przypomina, że mieszkańcy osiedla mogą uczestniczyć w sesji rady osiedla, zadawać pytania lub przedstawiać problemy.

W mieście powstanie łącznie 48 osiedlowych rad, w których zasiądzie ok. 800 radnych. Rady liczą na ogół od 15 do 21 osób – ta liczba uzależniona jest od wielkości osiedla. Każde osiedle podzielono na okręgi wyborcze – w zależności od wielkości okręgu wyborcy będą głosować na różną liczbę kandydatów, najczęściej jednak nie więcej niż 5-6.

Kto może głosować? Osoby, które ukończyły 18 lat i są ujęte w stałym rejestrze wyborców na terenie określonego osiedla, czyli albo zameldowane tam na pobyt stały, albo wpisane do stałego rejestru wyborców na swój wniosek. Dane dotyczące lokalizacji komisji okręgowej i kandydatów można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiej lub na plakatach.

Weźmy czynny udział w nadchodzących wyborach, śledźmy, kto w najbliższej kadencji zostanie radnym naszego osiedla, a potem nie miejmy oporów, by zgłaszać do swoich radnych ważne dla nas, mieszkańców osiedla, problemy.

W celu poznania swoich radnych lub przedstawienia lokalnego problemu na Szczepinie zachęcamy także do kontaktu z radnym Janem Piontkiem (tel. 508 101 016) z Rady Osiedla Szczepin z siedzibą przy ul. Zachodniej 1.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*