Zielona Adrenalina w Spółdzielni

Spółdzielnia mieszkaniowa Wrocław-Południe podjęła się współpracy przy projekcie dofinansowanym ze źródeł Fundacji Sendzimira1 , a także Strefa-Art – Niepublicznej Placówki Oświatowej2  i firmy Ledum3 . Z ich pomocą zakupione zostaną sadzonki, przygotowane tereny pod nasadzenia, sfinansowane koszty organizacyjne, a także nagrody i catering. W akcję, w formie pracy woluntarystycznej, zaangażowani są również młodzi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Zielona Adrenalina to akcja zorganizowana w celu poprawy estetyki wnętrz międzyblokowych na osiedlach z lat 60.–80. poprzez zachęcanie do wspólnej aktywności mieszkańców. Happeningi takie, choć jeszcze rzadkie w Polsce, są już znane w krajach Europy zachodniej i Stanach Zjednoczonych pod nazwą Guerrilla Gardening4 . Aktywiści, którzy mają dość braku reakcji na prośby o zmianę otoczenia, braku pielęgnacji terenów „niczyich”, czy też degradowania terenów zielonych przez dzikie parkingi i składowiska odpadów, biorą sprawy w swoje ręce. Zmieniają skwery, pasy wzdłuż ulic, ciągi kolejowe i tereny poprzemysłowe w ozdobne rabaty, ogródki warzywne, a nawet w bujne ogrody.

Nie mogąc przejść obojętnie koło miejsc, gdzie jest dużo zieleni, ale zdegradowanej, z przykrością patrząc na opustoszałe podwórka, gdzie z rzadka bawią się dzieci – ich miejsce zajmują raczej niechciani goście – postanowiłam przyczynić się do poprawy wizerunku miasta.
Winę obecnej sytuacji upatruję w zaniedbaniu otaczającej przestrzeni. Z jednej strony chaotycznie posadzone przerośnięte krzewy, zaciemnione wnętrza międzyblokowe, z drugiej, miejsca pozbawione drzew, które by skłaniały do skrycia się w ich cieniu, podwórka, gdzie brak jest małej architektury i  oświetlenia. Winnymi takiego stanu rzeczy są też sami mieszkańcy, którzy wybierają relaks przed telewizorem lub komputerem, ustępując miejsca na swoich terenach osobom z zewnątrz.

Sposobem na zmianę obecnego stanu rzeczy jest upiększenie otoczenia, nadanie mu barw, rozjaśnienie, a co najważniejsze zaangażowanie do tego mieszkańców, którzy przy takich działaniach poznają się, integrują, nabierają poczucia odpowiedzialności za otaczającą przestrzeń i sami podejmują działania, by się nią opiekować. Utkany kolorowymi bylinami skwer sprawi, że każdy kierowca najpierw choćby pomyśli, zanim na niego  wjedzie. Oczywista jest również konieczność dalszej pielęgnacji tych terenów, by nie ulegały powolnej degradacji. 

Dlatego w odróżnieniu od Guerrilla Gardening – ogrodowej partyzantki – nasze działania są w pełni legalne i realizowane na terenach, które poddawane są pielęgnacji. Ponadto potrzebne będzie społeczne zaangażowanie, a zatem baczenie na „nasz” skwer, tak by go nie rozkradziono – jak czasem się zdarza – czy też by go nie rozjechały parkujące auta. Myśląc o projekcie miałam nadzieję, że przy wspólnych działaniach spotkają się młodsi i starsi, po to by zmienić coś razem, a także poznać wzajemne potrzeby, a w konsekwencji wykazać się większym zrozumieniem dla inicjatyw takich jak plac zabaw, boisko, skwer z zielenią, ale i parkingi czy też miejsca zaciszne. Tereny, które, wydawać by się mogło, nie są w stanie istnieć obok siebie, a jednak muszą, tam gdzie mieszkańcy mają różne potrzeby.

Na każdym osiedlu są ludzie, którzy aktywnie działają na rzecz otoczenia. Dlatego spółdzielnia chce pomóc tym ludziom i organizatorom akcji, będzie więc wspierać tę inicjatywę i angażować większe grupy mieszkańców, tak by zapał u tych zielonych działaczy nie zniknął, wręcz przeciwnie – zarażał.
W ramach Akcji na każdym osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe, wybrane zostaną tereny, które są zaniedbane, mogą służyć wszystkim mieszkańcom danego osiedla. Wszyscy chętni, niezależnie od wieku, płci i posiadanych umiejętności będą mogli uczestniczyć w tej zielonej inicjatywie.

Razem, 13 kwietnia 2012, spotkamy się w sali konferencyjnej przy ulicy Trwałej 7 o godzinie 16.30. Tam wykonamy projekty wybranych terenów i dobierzemy do nich rośliny, a przy herbacie i ciastku porozmawiamy o nurtujących nas problemach. Projekty wykonamy pod opieką fachowców, a wykwalifikowani wykładowcy wytłumaczą jak i jakie rośliny sadzić. Jak zmieniać nasze otoczenie, jak wpływać na jego jakość, bezpieczeństwo, estetykę i jak chronić środowisko miejskie.

Po czasie potrzebnym na organizację, 21 kwietnia 2012 o godzinie 12.00, spotkamy się w terenie, w wyznaczonym wcześniej miejscu i zabierzemy się do pracy fizycznej, czyli realizacji wcześniej wykonanych projektów. Na zakończenie czeka nas grill, podczas którego będziemy mieli okazję lepiej się poznać, omówić efekty pracy … no i rozdać nagrody.

Jaki będzie efekt naszych prac? Poza dobrą zabawą i nagrodami, po naszej pracy pozostanie piękny fragment „mojego” osiedla, pozostanie duma z własnoręcznie zaprojektowanego i wykonanego dzieła, pozostaną nowe znajomości sąsiedzkie, może nawet przyjaźnie, pozostanie miejsce, w które będziemy mogli przyjść z rodziną lub przyjaciółmi, pozostanie poczucie odpowiedzialności za otoczenie naszych domów, pozostanie informacja w gazetach, czasopismach i książkach, pozostanie duma z pięknego osiedla. Co jeszcze pozostanie…?

Monika Pec-Święcicka
architekt krajobrazu

 1 http://www.sendzimir.org.pl/.
 2 http://www.strefaart.pl/.
 3 http://www.ledum.pl/
  4http://www.greenguerillas.org/,  http://www.seedfreedom.net/guerrilla-gardening.html.


ZACHĘCAMY WSZYSTKICH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WYDARZENIU.
Aby wziąć udział prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się:
 telefonicznie: 660 571 665
 e-mail:  zielonaadrenalina@wroclaw-poludnie.pl
 osobiście: Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław-Południe, Trwała 7, pokój 2

Więcej informacji:
 na stronie www.wroclaw-poludnie.pl
blog  http://zielonaadreanalina.blogspot.com/
na Facebook’u – wydarzenie: ZIELONA ADRENALINA http://www.facebook.com/events/340722892624693/#!/events/340722892624693/
 ulotki i plakaty

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*