SM Wrocław Południe

Przyszłość zależy od nas

Mamy jako społeczność dwie drogi: utkwić w kłótniach, zawiściach, źle pojmowanej wolności, karykaturze demokracji – i dać się powoli „zjeść” przez drapieżny rynek albo – szanując prawa innych, akceptując kompromisy, stosując solidaryzm – możemy wiele osiągnąć a co najmniej obronić nasze miejsce na ziemi, także dla swoich dzieci i wnuków.
Więcej…

Brak grafiki
SM Metalowiec

Co w zamian?

Likwidacja spółdzielni mieszkaniowych doprowadzi do zniszczenia dorobku wielu pokoleń spółdzielców – dorobku nie tylko intelektualnego, ale również majątkowego. Co posłowie chcą zaoferować członkom w zamian? Więcej…

Brak grafiki
Prawo

Wyrok do poprawki

Piszemy o tym wyroku, albowiem pogląd wyrażony przez sędziów Sądu Najwyższego w tej sprawie wart jest najwyższej uwagi. Legislacyjna działalność naszych posłów w sprawach spółdzielczości nieustannie bowiem – pod pozorem gwarantowania spółdzielczej demokracji i praw członkom – zmierza do osłabiania spółdzielni, a wręcz do przymusowej ich likwidacji (taki był sens ostatnio dyskutowanych zapisów ustawowych). I analizując ten konkretnie przypadek sędziowie SN pokazali – posiłkując się zresztą opinią Rzecznika Praw Obywatelskich – jak nieracjonalne, kosztowne i pozornie tylko korzystne dla członków, a w rzeczywistości szkodliwe bywają te dyktowane antyspółdzielczymi fobiami pomysły posłów Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Przedszkolna tragedia

Inspektorzy NIK ocenili realizację wynikających z ustawy o systemie oświaty zadań własnych gmin w zakresie zapewnienia wychowania przedszkolnego oraz zadań placówek wychowania przedszkolnego, dla których organami prowadzącym były skontrolowane gminy. Kontrolą objęto 93 jednostki w dziesięciu województwach. Z ustaleń kontroli wyłania się wręcz tragiczna sytuacja w przedszkolach.

Więcej…

Inna

Już 200 numerów

I tak się zrobiło, że „Gazeta Południowa” jest aktualnie jednym z najstarszych ukazujących się stale wrocławskich tytułów prasowych: po likwidacji przez norweskich i niemieckich właścicieli „Gazety Robotniczej”, „Słowa Polskiego” i „Wieczoru Wrocławia”, po upadku kilkunastu innych prywatnych tytułów, starsza od naszej jest tylko „Gazeta Wyborcza” i wspomagany państwowymi dotacjami miesięcznik „Odra”.
To znaczy, że nasza gazeta jest potrzebna. Potrzebna jako ważne forum prezentacji członkom spółdzielni prawdziwych Więcej…