APEL

MIESZKAŃCY
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
„WROCŁAW-POŁUDNIE”
My, członkowie Spółdzielni zgromadzeni w dniu 30.06.2008 r. na Forum Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją prawną w jakiej znalazła się nasza Spółdzielnia pragniemy wyrazić swoją opinię w tej sprawie.
Sytuacja ta jest konsekwencją działania zapisów zmienionej w 2007r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, odmiennej od dotychczasowej interpretacji prawa spółdzielczego przez sądy powszechne i dającej szczególny posłuch destrukcyjnym inicjatywom, godzącym w rzeczywistości w dobro, majątek i interes Spółdzielni i każdego z mieszkańców.
Nasza Spółdzielnia jest silnym podmiotem gospodarczym, certyfikowanym w zakresie zarządzania, osiągającym bardzo dobre wyniki finansowe, potwierdzane przez badania biegłych rewidentów, opinie lustratorów i niezależnych audytorów. Mimo tego, od przeszło dwóch miesięcy Spółdzielnia znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji prawnej spowodowanej ograniczeniem możliwości funkcjonowania jej podstawowych organów: Rady Nadzorczej i Zarządu. Przyczyną są decyzje Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabryczna VI Wydział Gospodarczy KRS, w tym odmowa wpisu do KRS powołanych w miesiącu styczniu 2008 r. przez Radę Nadzorczą dwóch nowych członków Zarządu oraz negatywne dla spółdzielni wyroki Sądu Okręgowego oraz Sądu Apelacyjnego w sprawie uchylenia uchwały Zebrania Przedstawicieli Członków Spółdzielni z 2007r. o wyborze Rady Nadzorczej. Dzieje się tak w medialnej atmosferze nieprzyjaznej spółdzielniom – w części zapewne także jako jej wynik – a może przynieść dla nich negatywne skutki poprzez straty finansowe wielkich rozmiarów a nawet upadek.
Obecnie trwają intensywne działania, aby doprowadzić do legalności funkcjonowania Zarządu i Rady Nadzorczej. Od wyroku Sądu Apelacyjnego została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, od postanowienia Sądu Rejonowego także złożono odwołanie, którego jednak rozpatrzenie zostało odroczone do czasu rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej.
Apelujemy jednak o zachowanie spokoju i cierpliwości, nie wzniecanie niepotrzebnych konfliktów, oraz poparcie dla organów i osób kierujących naszą Spółdzielnią. Nie pozwólmy doprowadzić do upadku spółdzielni i do utraty naszego wspólnego, wypracowanego przez wiele lat majątku.
(lista podpisów)

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*