Brak grafiki
Publicystyka

Szemrani rodzice

Inspektorzy NIK alarmują: rodzicami zastępczymi zostają osoby, które nigdy nie powinny nimi zostać. Wbrew opinii instytucji powołanych do pomocy rodzinie, sądy ustanawiają rodzicami zastępczymi osoby karane lub takie, które w przeszłości porzuciły własne dzieci. Jednocześnie kandydaci na rodziców zastępczych zbyt często rezygnują, zniechęcani wymogami proceduralnymi. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Niezapłacone podatki

Kontrolerzy Najwyższej Izby Skarbowej w 15 miastach i 15 urzędach skarbowych zbadali skuteczność ściągania podatków i opłat, które ustala i pobiera prezydent miasta. Są to między innymi podatki od nieruchomości, od posiadania psów, opłat targowych, uzdrowiskowych czy parkingowych. Więcej…

Publicystyka

Psi obowiązek

19 marca br. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia”. Wprawdzie uchwała wejdzie w życie dopiero po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale warto, aby właściciel psów jak najszybciej zapoznali się z jej wymaganiami. Więcej…

Brak grafiki
Historia

Dwie rocznice

Jeszcze nie przebrzmiały echa 40 rocznicy „bratniej pomocy”, z jaką pospieszyły Czechosłowacji wojska Układu Warszawskiego (w tym około 20 tysięcy żołnierzy LWP), aby ją zawrócić z „drogi do kapitalizmu”, a już na przełomie września i października czeka nas kolejna rocznica. Akurat siedemdziesiąt lat temu wojska polskie i wojska hitlerowskie dokonały rozbioru Czechosłowacji.

Więcej…

Brak grafiki
SM Wrocław Południe

Trybunał osądzi

Klub Poselski SLD opracował projekt wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Więcej…