Brak grafiki
Felieton

Dwie Polski

Żyją obok siebie dwie Polski – nieprzystające, nierozumiejące się nawzajem, obce, często wrogie. Dwa światy równoległe, w których życie i myślenie toczą się zupełnie odmiennie. Więcej…

Brak grafiki
Felieton

Ginesówek

Wiele przydomków i pseudonimów ma gród nad Odrą, a co jeden to piękniejszy i trafniejszy. Wszystko jednak wskazuje na to, że na dotychczasowym dorobku przymiotnikowym nie poprzestaniemy. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Muzealnictwo stosowane

Dwa lata temu Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła tzw. kontrole rozpoznawcze w kilkunastu muzeach. Kontrolerzy nie mogli się nadziwić, że takie niekompetentne lekkoduchy zajmują się ochroną naszego dziedzictwa narodowego. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Niezapłacone podatki

Kontrolerzy Najwyższej Izby Skarbowej w 15 miastach i 15 urzędach skarbowych zbadali skuteczność ściągania podatków i opłat, które ustala i pobiera prezydent miasta. Są to między innymi podatki od nieruchomości, od posiadania psów, opłat targowych, uzdrowiskowych czy parkingowych. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Żłobkowa arytmetyka

W roku 2000 w całej Polsce działało około 600 żłobków i choć wydaje się, że to niewiele, w ciągu kolejnych sześciu lat zamknięto niemal jedną piątą z nich. Likwidacje placówek usprawiedliwiano względami ekonomicznymi, powołując się na niekorzystne demograficzne trendy – mało kto myślał wówczas o tym, że po niżu nadejdzie kiedyś wyż. Dziś płacimy za skutki tej krótkowzroczności. Więcej…