Obywatelski protest

W mroźny dzień, w samo południe 23 stycznia, liczna grupa kilkudziesięciu mieszkańców – przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni Wrocławia – zebrała się przed Urzędem Marszałkowskim, aby uczestniczyć w akcji wręczania listu protestacyjnego w związku z nieszczęsną uchwałą Sejmiku, która spowodowała drastyczna podwyżkę cen wywozu odpadów.


Przypomnijmy, że ostatnich tygodniach miały miejsce burzliwe wydarzenia związane realizacją przyjętego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego, były liczne wystąpienia przedstawicieli wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni oraz masowe protesty mieszkańców. Niestety, ze strony władz województwa reakcji nie było.


W związku z tym Ruch Społeczny Obrony Mieszkańców zdecydował się na skierowanie do Przewodniczącego Sejmiku, Jerzego Pokoja i Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca oficjalnego protestu z żądaniem odpowiedzi od demokratycznych przedstawicieli władz regionu na kilka zasadniczych pytań związanych z gospodarką odpadami.


Mimo zapowiedzianej wizyty obywateli, marszałek Rafał Jurkowlaniec nie znalazł dla nich czasui dlatego złożono protest w sekretariacie Marszałka. Z przybyłymi mieszkańcami spotkali się w holu urzędu Stanisław Czajka, dyrektor Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych i Piotr Błaszków, dyrektor Wydział Środowiska tego departamentu. Obaj dyrektorzy zapewnili zebranych, że protest będzie rozpatrzony, a władza zrobi wszystko, aby koszty nowych regulacji były jak najmniejsze.


Następnie uczestnicy demonstracji udali się do gmachu Urzędu Wojewódzkiego, gdzie znajduje się biuro przewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego. Tam – na ręce wiceprzewodniczącego Pawła Wróblewskiego (pod nieobecność Przewodniczącego)  złożyli swój oficjalny protest. W czasie spotkania z uczestnikami wiceprzewodniczący Sejmiku też zapewnił, że samorządowe władze województwa rozumieją problem i zdecydowane są działać skutecznie, aby było lepiej.


Czas pokaże, czy mieszkańcy otrzymają odpowiedź na zasadnicze pytania stawiane od tygodni: dlaczego władze województwa pozwoliły na faktyczny monopol, nie zadbały o interesy mieszkańców, nie zanalizowały dostatecznie zaproponowanych przez właścicieli instalacji cen odbioru odpadów? Co stało na przeszkodzie, aby wstrzymać się z decyzjami powodującymi już od stycznia dwukrotny wzrost cen odbioru śmieci? W ten sposób zadbać o mieszkańców Dolnego Śląska?!


Autorzy protestu twierdzą, że w procesie decyzyjnym zignorowane zostały interesy mieszkańców i dlatego Ruch Społeczny postuluje w pilną nowelizację uchwały z dnia 27 czerwca 2012 roku nr XXIV/617/12, określenie takiej ilości regionów, aby zadziałały mechanizmy konkurencji oraz samokontroli w zakresie gospodarki odpadami w województwie dolnośląskim.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*