Brak grafiki
SM Wrocław Południe

Sposób na blokowiska

Mówi się o nich z przekąsem: „wielka płyta”, „sypialnia”, „blokowisko”. Tymczasem właśnie tutaj odradza się działalność klubowa, rodzi twórczość amatorska, a młodzież, zamiast wystawać po bramach, ma szansę uczestniczenia w zajęciach sportowych, kółkach zainteresowań, sekcjach artystycznych.

(16-02-2005 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Reformowanie reformy

Autorzy raportu UNDP „Edukacja dla pracy” nie mają wątpliwości. Grzechy główne polskiego szkolnictwa zawodowego to zbyt słabe powiązanie z rynkiem pracy, mała elastyczność oraz kształcenie w oparciu o programy, które w większości nie przygotowują absolwentów do wejścia na rynek pracy. Twierdzą też, że organizacje pracodawców ciągle zbyt słabo zainteresowane są zmianami w szkolnictwie zawodowym, a szkoły z kolei nie zawsze potrafią „wyjść z izolacji” i odpowiadać dynamicznie na potrzeby rynku.

(14-05-2008 r.)
Więcej…

Publicystyka

Przedszkolna katastrofa

Po latach bagatelizowania, czy wręcz niedostrzegania problemu nagle odkryto, że blisko dwie trzecie polskich dzieci wykluczonych jest z systemu wczesnej edukacji, i to dzieci, które najbardziej tego potrzebują – ze środowisk wiejskich, ubogich, zmarginalizowanych. Ratunkiem miało być uelastycznienie modelu i upowszechnianie małych form przedszkolnego wychowania, ale ministerialne rozporządzenie w tej sprawie wprowadziło jak dotąd więcej zamieszania niż pożytku.
(16-04-2008 r.) Więcej…

Publicystyka

Optymizm za kredyt

Oficjalne komunikaty wręcz obligują nas do optymizmu: zewsząd słyszymy, że słupki i wskaźniki systematycznie idą w górę, płace Polaków rosną i podnosi się ich życiowa stopa. Ten krzepiący obraz psują jednak wypadki ostatnich miesięcy – dramatyczne protesty, roszczenia płacowe, strajki i postępująca frustracja coraz to nowych grup społecznych. Można by więc zapytać: jeżeli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle?

(13-02-2008 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Gehenna

Mobbing, terroryzm psychiczny, szerzy się w biurach, na uczelniach, w wielkich korporacjach. Jest jak śmiertelna epidemia – co piąty samobójca w Europie to jego ofiara. U nas ciągle bagatelizuje się to zjawisko.
(17-10-2007 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Klient w malinach

W konsumpcyjnym raju rozśpiewanych reklam, szalonych wyprzedaży, kredytów w pięć minut, łatwo stracić głowę. A przecież handlowcy, bankowcy, ubezpieczyciele to nie instytucje dobroczynne, lecz przedsiębiorcy nastawieni na zysk. Kto o tym zapomni – może się znaleźć w nie lada kłopocie.

(19-09-2007 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Welcome!!!

Według statystyk Światowej Organizacji Turystyki z 2005 roku Polska zajęła 15 miejsce w rankingu najczęściej odwiedzanych państw. I choć od plasującej się w czołówce Francji z jej 76 mln turystów dzielą nas lata świetlne, to wynik ten i tak wydaje się zaskakująco dobry – biorąc pod uwagę sposób, w jaki potrafimy przedstawić się światu.

(13-06-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Groby i uczeni

To jedno z największych odkryć ostatnich lat. Pod Wrocławiem, na trasie przyszłej obwodnicy, archeolodzy natrafili na duże cmentarzysko z grobami ciałopalnymi z VIII – V wieku p. n.e. oraz ślady osad z epoki brązu i żelaza. Bogate wyposażenie odsłoniętych grobów świadczy, że tereny te już blisko trzy tysiące lat temu należały do cywilizacyjnego centrum ówczesnej Europy.

(16-05-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Starość nie radość

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu NIK poświęconego domom pomocy społecznej wieje grozą: przeludnienie, złe warunki sanitarne, bariery architektoniczne, zbyt mała ilość personelu to tylko niektóre z uchybień stwierdzone w placówkach. Do 2007 roku sytuacja miała ulec zmianie wskutek uruchomienia specjalnych programów naprawczych, jednak, jak twierdzi NIK, to nierealne. W budżetach samorządów nie zagwarantowano na ten cel wystarczających środków, co, jak zauważają kontrolerzy, świadczy o potraktowaniu programów naprawczych bardziej jako wymogu formalnego niezbędnego do uzyskania warunkowego zezwolenia na funkcjonowanie niż rzeczywistego remedium na problemy.

(14-03-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Niesprawne prawo

Polska ma najniższy w UE odsetek czynnych zawodowo osób niepełnosprawnych. Kampanie medialne, jak choćby głośna akcja "Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy", choć pożyteczne, niewiele zmienią, o ile w ślad za nimi nie pójdą skuteczne instrumenty motywujące pracodawców. Historia ostatnich dziesięciu lat pokazuje jednak, że mamy raczej tendencję do psucia niż poprawiania istniejących w tym zakresie regulacji prawnych.
(11-10-2006 r.) Więcej…