Brak grafiki
Publicystyka

Groby i uczeni

To jedno z największych odkryć ostatnich lat. Pod Wrocławiem, na trasie przyszłej obwodnicy, archeolodzy natrafili na duże cmentarzysko z grobami ciałopalnymi z VIII – V wieku p. n.e. oraz ślady osad z epoki brązu i żelaza. Bogate wyposażenie odsłoniętych grobów świadczy, że tereny te już blisko trzy tysiące lat temu należały do cywilizacyjnego centrum ówczesnej Europy.

(16-05-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Starość nie radość

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu NIK poświęconego domom pomocy społecznej wieje grozą: przeludnienie, złe warunki sanitarne, bariery architektoniczne, zbyt mała ilość personelu to tylko niektóre z uchybień stwierdzone w placówkach. Do 2007 roku sytuacja miała ulec zmianie wskutek uruchomienia specjalnych programów naprawczych, jednak, jak twierdzi NIK, to nierealne. W budżetach samorządów nie zagwarantowano na ten cel wystarczających środków, co, jak zauważają kontrolerzy, świadczy o potraktowaniu programów naprawczych bardziej jako wymogu formalnego niezbędnego do uzyskania warunkowego zezwolenia na funkcjonowanie niż rzeczywistego remedium na problemy.

(14-03-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Niesprawne prawo

Polska ma najniższy w UE odsetek czynnych zawodowo osób niepełnosprawnych. Kampanie medialne, jak choćby głośna akcja "Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy", choć pożyteczne, niewiele zmienią, o ile w ślad za nimi nie pójdą skuteczne instrumenty motywujące pracodawców. Historia ostatnich dziesięciu lat pokazuje jednak, że mamy raczej tendencję do psucia niż poprawiania istniejących w tym zakresie regulacji prawnych.
(11-10-2006 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Chatamorgana

Gdyby tylko część tej sumy, jaką wydaje ludność na wódkę, przeznaczyć stale, rokrocznie na budowę własnych mieszkań, sprawa rozwiązania trudności mieszkaniowych ruszyłaby szybko naprzód – mówił Gomułka w 1957 roku. Ludność uwierzyła i zaczęła oszczędzać. Półtora miliona do dziś czeka na mieszkanie.

(17-05-2006 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Życie w talii kart

Wśród ogłoszeń prasowych roi się od reklam gabinetów wróżbiarskich: numerologia, chiromancja, tarot, astrologia. Współczesne wróżki zmieniają jednak image. Atrybut szklanej kuli odszedł do lamusa, zastąpiony przez dyplom „doradcy życiowego”, który wiesza się teraz na ścianie.

(14-12-2005 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Ptasie miasto

Żyją obok nas. Nie odstraszają ich hałas, spaliny, kurz ani człowiek. Próbując przystosować się do życia w coraz bardziej zurbanizowanym świecie, niektóre zmieniają nawet swe przyzwyczajenia: rodzaje pokarmu, strefy żerowania i zakładania gniazd.

(20-04-2005 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Równość po polsku

Strajk nowojorskich robotnic z fabryki bawełny, domagających się równych z mężczyznami płac, walka angielskich sufrażystek o prawa wyborcze, liczne w początkach XX wieku demonstracje i wiece kobiet w Danii, Austrii, Szwajcarii.. To na pamiątkę tych właśnie wydarzeń ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Czy po przyjęciu tradycyjnych kwiatków i drobnych upominków zastrajkują wreszcie polskie kobiety?

(13-03-2002 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Wrocławska bieda

Gnieździ się w starych czynszowych kamienicach i spółdzielczych blokowiskach. Tuż obok reprezentacyjnego centrum i na rubieżach miasta. Rośnie wraz z bezrobociem i pogłębiającą się społeczną frustracją. I według wszelkich prognoz będzie nadal wzrastać.

(30-01-2002 r.)
Więcej…