Publicystyka

Starość nie radość

09.06.2008 // Komentarze: 0

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu NIK poświęconego domom pomocy społecznej wieje grozą: przeludnienie, złe warunki sanitarne, bariery architektoniczne, zbyt mała ilość personelu to tylko niektóre z uchybień stwierdzone w placówkach. Do 2007 roku sytuacja miała ulec zmianie wskutek uruchomienia specjalnych programów naprawczych, jednak, jak twierdzi NIK, to nierealne. W budżetach samorządów nie zagwarantowano na ten cel wystarczających środków, co, jak zauważają kontrolerzy, świadczy o potraktowaniu programów naprawczych bardziej jako wymogu formalnego niezbędnego do uzyskania warunkowego zezwolenia na funkcjonowanie niż rzeczywistego remedium na problemy. (14-03-2007 r.) >> więcej

Niesprawne prawo

09.06.2008 // Komentarze: 0

Polska ma najniższy w UE odsetek czynnych zawodowo osób niepełnosprawnych. Kampanie medialne, jak choćby głośna akcja "Niepełnosprawni - pełnosprawni w pracy", choć pożyteczne, niewiele zmienią, o ile w ślad za nimi nie pójdą skuteczne instrumenty motywujące pracodawców. Historia ostatnich dziesięciu lat pokazuje jednak, że mamy raczej tendencję do psucia niż poprawiania istniejących w tym zakresie regulacji prawnych. (11-10-2006 r.) >> więcej

Porodowa rzeczywistość

09.06.2008 // Komentarze: 0

Zgodnie z danymi NFZ w pierwszym półroczu 2006 roku we wrocławskich szpitalach odebrano ponad 8 tys. porodów. Cud narodzin nie zawsze jednak bywa cudownym przeżyciem. (16-08-2006 r.) >> więcej

Chatamorgana

09.06.2008 // Komentarze: 0

Gdyby tylko część tej sumy, jaką wydaje ludność na wódkę, przeznaczyć stale, rokrocznie na budowę własnych mieszkań, sprawa rozwiązania trudności mieszkaniowych ruszyłaby szybko naprzód - mówił Gomułka w 1957 roku. Ludność uwierzyła i zaczęła oszczędzać. Półtora miliona do dziś czeka na mieszkanie. (17-05-2006 r.) >> więcej

Sprostać nowoczesności

09.06.2008 // Komentarze: 0

Relikt? Przeżytek? A może szansa na tworzenie wyrobów nietuzinkowych, wyjątkowych, elitarnych? Jaka jest dziś kondycja rzemiosła? Czy wygra konkurencję z natłokiem produktów masowych? (15-02-2006 r.) >> więcej

Życie w talii kart

09.06.2008 // Komentarze: 0

Wśród ogłoszeń prasowych roi się od reklam gabinetów wróżbiarskich: numerologia, chiromancja, tarot, astrologia. Współczesne wróżki zmieniają jednak image. Atrybut szklanej kuli odszedł do lamusa, zastąpiony przez dyplom „doradcy życiowego”, który wiesza się teraz na ścianie. (14-12-2005 r.) >> więcej

Ptasie miasto

09.06.2008 // Komentarze: 0

Żyją obok nas. Nie odstraszają ich hałas, spaliny, kurz ani człowiek. Próbując przystosować się do życia w coraz bardziej zurbanizowanym świecie, niektóre zmieniają nawet swe przyzwyczajenia: rodzaje pokarmu, strefy żerowania i zakładania gniazd. (20-04-2005 r.) >> więcej

Równość po polsku

09.06.2008 // Komentarze: 0

Strajk nowojorskich robotnic z fabryki bawełny, domagających się równych z mężczyznami płac, walka angielskich sufrażystek o prawa wyborcze, liczne w początkach XX wieku demonstracje i wiece kobiet w Danii, Austrii, Szwajcarii.. To na pamiątkę tych właśnie wydarzeń ustanowiono Międzynarodowy Dzień Kobiet. Czy po przyjęciu tradycyjnych kwiatków i drobnych upominków zastrajkują wreszcie polskie kobiety? (13-03-2002 r.) >> więcej

Wrocławska bieda

09.06.2008 // Komentarze: 0

Gnieździ się w starych czynszowych kamienicach i spółdzielczych blokowiskach. Tuż obok reprezentacyjnego centrum i na rubieżach miasta. Rośnie wraz z bezrobociem i pogłębiającą się społeczną frustracją. I według wszelkich prognoz będzie nadal wzrastać. (30-01-2002 r.) >> więcej

Niech będą bogaci – bogatsi!

09.06.2008 // Komentarze: 0

Platforma deklarując ustami Jarosław Gowina obyczajowy konserwatyzm, jednocześnie zapowiada wielkie liberalne otwarcie: decentralizację państwa, prywatyzację wszystkiego, co tylko się da sprywatyzować i podatek liniowy. >> więcej
1 39 40 41 42