Publicystyka

Optymizm za kredyt

Oficjalne komunikaty wręcz obligują nas do optymizmu: zewsząd słyszymy, że słupki i wskaźniki systematycznie idą w górę, płace Polaków rosną i podnosi się ich życiowa stopa. Ten krzepiący obraz psują jednak wypadki ostatnich miesięcy – dramatyczne protesty, roszczenia płacowe, strajki i postępująca frustracja coraz to nowych grup społecznych. Można by więc zapytać: jeżeli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle?

(13-02-2008 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Gehenna

Mobbing, terroryzm psychiczny, szerzy się w biurach, na uczelniach, w wielkich korporacjach. Jest jak śmiertelna epidemia – co piąty samobójca w Europie to jego ofiara. U nas ciągle bagatelizuje się to zjawisko.
(17-10-2007 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Klient w malinach

W konsumpcyjnym raju rozśpiewanych reklam, szalonych wyprzedaży, kredytów w pięć minut, łatwo stracić głowę. A przecież handlowcy, bankowcy, ubezpieczyciele to nie instytucje dobroczynne, lecz przedsiębiorcy nastawieni na zysk. Kto o tym zapomni – może się znaleźć w nie lada kłopocie.

(19-09-2007 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Welcome!!!

Według statystyk Światowej Organizacji Turystyki z 2005 roku Polska zajęła 15 miejsce w rankingu najczęściej odwiedzanych państw. I choć od plasującej się w czołówce Francji z jej 76 mln turystów dzielą nas lata świetlne, to wynik ten i tak wydaje się zaskakująco dobry – biorąc pod uwagę sposób, w jaki potrafimy przedstawić się światu.

(13-06-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Groby i uczeni

To jedno z największych odkryć ostatnich lat. Pod Wrocławiem, na trasie przyszłej obwodnicy, archeolodzy natrafili na duże cmentarzysko z grobami ciałopalnymi z VIII – V wieku p. n.e. oraz ślady osad z epoki brązu i żelaza. Bogate wyposażenie odsłoniętych grobów świadczy, że tereny te już blisko trzy tysiące lat temu należały do cywilizacyjnego centrum ówczesnej Europy.

(16-05-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Starość nie radość

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu NIK poświęconego domom pomocy społecznej wieje grozą: przeludnienie, złe warunki sanitarne, bariery architektoniczne, zbyt mała ilość personelu to tylko niektóre z uchybień stwierdzone w placówkach. Do 2007 roku sytuacja miała ulec zmianie wskutek uruchomienia specjalnych programów naprawczych, jednak, jak twierdzi NIK, to nierealne. W budżetach samorządów nie zagwarantowano na ten cel wystarczających środków, co, jak zauważają kontrolerzy, świadczy o potraktowaniu programów naprawczych bardziej jako wymogu formalnego niezbędnego do uzyskania warunkowego zezwolenia na funkcjonowanie niż rzeczywistego remedium na problemy.

(14-03-2007 r.)
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Niesprawne prawo

Polska ma najniższy w UE odsetek czynnych zawodowo osób niepełnosprawnych. Kampanie medialne, jak choćby głośna akcja "Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy", choć pożyteczne, niewiele zmienią, o ile w ślad za nimi nie pójdą skuteczne instrumenty motywujące pracodawców. Historia ostatnich dziesięciu lat pokazuje jednak, że mamy raczej tendencję do psucia niż poprawiania istniejących w tym zakresie regulacji prawnych.
(11-10-2006 r.) Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Chatamorgana

Gdyby tylko część tej sumy, jaką wydaje ludność na wódkę, przeznaczyć stale, rokrocznie na budowę własnych mieszkań, sprawa rozwiązania trudności mieszkaniowych ruszyłaby szybko naprzód – mówił Gomułka w 1957 roku. Ludność uwierzyła i zaczęła oszczędzać. Półtora miliona do dziś czeka na mieszkanie.

(17-05-2006 r.)
Więcej…