„Wojewodzianka” uchyliła 4 wewnętrzne regulaminy

Formalności spółdzielcze
Formalności spółdzielcze, zdjęcie ilustracyjne. Źródło: pixabay.com

Na  posiedzeniu w dniu 24 stycznia, Rada Nadzorcza SM „Wojewodzianka” uchyliła 4 wewnętrzne regulaminy. To skutek wdrażania zaleceń zapisanych w Protokole Polustracyjnym (lustracja odbyła się w okresie 19.02. – 10.05. 2018 r.).

Przypomnijmy, że Prawo spółdzielcze nakazuje każdej spółdzielni przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracji. To – oprócz obowiązkowego corocznego  badania bilansu przez niezależnego biegłego – jeden z najważniejszych bezpieczników spółdzielczej demokracji. Lustratorzy bowiem (to eksperci mianowani przez Związki Rewizyjne lub Krajową Radę Spółdzielczą) badają zgodność funkcjonowania spółdzielni z jej celami statutowymi, przestrzeganie prawa spółdzielczego, norm statutowych, realizację obowiązków przez organy przedstawicielskie,  przestrzeganie praw członków, a nade wszystko – efektywność wykorzystania posiadanego majątku i właściwy nad nim nadzór.

Już pisaliśmy o tej lustracji, a to w kontekście systemu rozliczania kosztów utrzymania nieruchomości, który to system lustrator nakazał zmienić. Zgodnie bowiem z obowiązującym prawem, każda nieruchomość musi być rozliczana indywidualnie, co w konsekwencji prowadzi do zróżnicowania stawek opłat eksploatacyjnych i odpisów remontowych (ze względu na  różne  koszty utrzymania, różny stan techniczny, różne potrzeby remontowe, stawki podatków itp.). W „Wojewodziance” udawało się dotąd utrzymywać tradycyjny, solidarnościowy system, obowiązujący przez ponad 100 lat w polskiej spółdzielczości mieszkaniowej: wszyscy płacą te same stawki a zgromadzone środki rozdzielane są według najpilniejszych potrzeb (o czym decydują demokratycznie wybrane organa przedstawicielskie).

O ile jednak zmiana regulaminów (systemu) naliczeń wymaga poważnych przygotowań, konsultacji i akcji informacyjnej wśród członków, o tyle zmiany niektórych regulaminów, uchwalonych nieraz wiele lat temu, w zupełnie innych warunkach funkcjonowania, a dzisiaj sprzecznych z obowiązującym prawem, można przeprowadzić bezboleśnie dla członków. I taką procedurę właśnie rozpoczęto w spółdzielni. W Protokole Polustracyjnym napisano, że „w związku ze zmianami wprowadzanymi ustawą z dnia 20.07.2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postepowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze, cały wewnętrzny system normatywny (statut i regulaminy) wymaga dokonania analizy pod kątem zapewnienia pełnej zgodności regulacji wewnętrznych z aktualnym porządkiem prawnym”.

Realizując to zalecenie Rada Nadzorcza, jednogłośnie, uchyliła:

  1. Regulamin Komisji Mieszkaniowej Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” (z 2006 roku),
  2. Regulamin Komisji ds. Bezpieczeństwa i Młodzieży Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka” (z 2011 roku),
  3. Regulamin Komisji Rady Nadzorczej ds. zadłużeń z tytułu opłat za używanie lokali mieszkalnych, czynszu najmu lokali użytkowych  (z 2012 roku),
  4. Regulamin trybu wynajmowanie lokali mieszkalnych – doboru najemców w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wojewodzianka”   (z 2011 roku).

Regulaminy  dla spółdzielni są tym, czym ustawy i przepisy wykonawcze dla państwa; są niezbędne dla codziennego funkcjonowania spółdzielni. Statut określa cele działania oraz prawa i obowiązki członków, ale dopiero w regulaminach – od regulaminu organizacji Walnego Zgromadzenia, wyboru władz począwszy a na regulaminie porządku domowego czy korzystania z garaży podziemnych skończywszy – zapisane są konkretne postanowienia i procedury gwarantujące realizacje celów o praw statutowych. Takich obowiązujących dzisiaj w „Wojewodziance” regulaminów jest kilkadziesiąt (są dostępne na stronie internetowej spółdzielni). Trwa ich przegląd wynikający nie tylko z zaleceń lustratora, ale też – jak zawsze było – z potrzeby dostosowania wewnętrznych regulacji do zmieniających się wymogów otoczenia.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*