SM Wrocław Południe

krzyki w naszych rękach

Najważniejszym punktem spotkania była oczywiście realizacja hasła „Bądź artystą chociaż raz, podpisz dłonią chodnik gwiazd”. Pomysł utrwalenia przez mieszkańców odcisków swoich dłoni w płytach chodnikowych okazał się przebojem. Płyty te, przygotowywane w wielkim namiocie, zostaną ułożone na odcinkach ulic Komandorskiej 55-87 i Radosnej 24-36 (co niektórzy komentowali, ze hasłem powinno być „Nasze ręce na Krzykach”) i będzie, swoja drogą, najbardziej demokratyczna aleja gwiazd, jedyna taka chyba w Polsce. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Wybierzmy spółdzielców

Wiadomo, że spółdzielczość mieszkaniowa nie jest przez polityków lubiana, również przez polityków samorządowych. Modne i popularne wśród tzw. elit jest mówienie i myślenie o spółdzielniach źle. Wyłącznie źle. I ta nieszczęsna moda sprawia, że w wielkich miastach – na przykład we Wrocławiu – mieszkańcy spółdzielczych osiedli nie mają we władzach miejskich swoich przedstawicieli! Więcej…

Brak grafiki
Felieton

Banał

Pewien pan, powiedzmy pan Piotr, przyniósł do pewnego urzędu dokument dwa dni po wymaganym terminie. Ale tak przekonująco się usprawiedliwiał i prosił, że wzbudził współczucie u pewnej urzędniczki, nazwijmy ją panią Krysią, i cofnęła datę w datowniku. Więcej…

Brak grafiki
Felieton

Liski Chytruski

Przyszedł do naszej redakcji emerytowany dziennikarz działu miejskiego nieistniejącej już popołudniówki, aby powspominać czasy, kiedy to musiał, jak to się wtedy mówiło, obsługiwać wybory do samorządów lokalnych. Więcej…

Publicystyka

Lekarz sam się nie uleczy

Rząd zapowiada wielkie zmiany w organizacji służby zdrowia. W powodzenie osobiście wątpię, bo nie bez przyczyny wszystkie kolejne rządy reformę służby zdrowia zapowiadały – a żaden, pomijając kosmetyczne zmiany, niczego nie zrobił. Z prostej przyczyny – nie ma na zmiany zgody lekarzy. I moim zdaniem zgody nie będzie!

Więcej…

Historia

Kozioł ofiarny

Był jednym z najwybitniejszych dowódców w historii polskiego oręża, twórcą polskich wojsk powietrzno–desantowych. A jednak ostatnie lata życia spędził w nędzy. O kim mowa? O generale brygady Stanisławie Franciszku Sosabowskim.
Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Prawna dziecinada

Mijają już niemal dwa lata od czasu, gdy posłowie PO zapowiedzieli rozpoczęcie prac nad taką zmianą adopcyjnych procedur, by je maksymalnie uprościć i skrócić. Efektów pracy partyjnego zespołu nie znamy (podobno pisze wnioski końcowe), znamy natomiast rządowy projekt ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, który we wrześniu trafił do sejmu. Jeśli wejdzie w życie, część ośrodków adopcyjnych w Polsce może przestać istnieć.

Więcej…