Brak grafiki
Publicystyka

Niezapłacone podatki

Kontrolerzy Najwyższej Izby Skarbowej w 15 miastach i 15 urzędach skarbowych zbadali skuteczność ściągania podatków i opłat, które ustala i pobiera prezydent miasta. Są to między innymi podatki od nieruchomości, od posiadania psów, opłat targowych, uzdrowiskowych czy parkingowych. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Żłobkowa arytmetyka

W roku 2000 w całej Polsce działało około 600 żłobków i choć wydaje się, że to niewiele, w ciągu kolejnych sześciu lat zamknięto niemal jedną piątą z nich. Likwidacje placówek usprawiedliwiano względami ekonomicznymi, powołując się na niekorzystne demograficzne trendy – mało kto myślał wówczas o tym, że po niżu nadejdzie kiedyś wyż. Dziś płacimy za skutki tej krótkowzroczności. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Fabryki absolwentów

Nie od dziś wiadomo, że mamy na rynku zbyt wielu „speców” od marketingu i zarządzania, brakuje natomiast inżynierów, fizyków czy chemików. Młodzież wybierająca się na studia ciągle jednak preferuje kierunki humanistyczne i społeczne. Zaklina rzeczywistość czy nie ma pojęcia o sytuacji na rynku pracy? Więcej…

Brak grafiki
Inna

Nie o to walczyli

Wszystkie kolejne rządy od 1989 roku są ekonomicznie liberalne, łącznie z tymi firmowanymi przez SLD i rządem braci Kaczyńskich, który przecież, zanim odszedł, zdążył przygotować ustawę zmniejszającą podatki i wydatki najbogatszym i ograniczającą wydatki społeczne. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Domy na peryferiach

W Polsce jest ponad 800 domów pomocy społecznej różnego typu, z których korzysta 80 tysięcy pensjonariuszy. Miesięczny koszt pobytu w dps-ie nie jest tani, bo – nawet uśredniony – znacznie przekracza 2 tys. złotych. Mimo to w kolejce czekają tysiące osób. Bywa że bardzo długo. Więcej…

Brak grafiki
Inna

Bohater Żaryn

Obdarowanie wysokimi orderami państwowymi pracowników IPN jako żywo przypomina wydarzenia z niedawnej przeszłości, które owi pracownicy tak gorliwie badają i potępiają. Otóż towarzysze z KC swoim wiernym sługom z frontu ideologicznego – na przykład z Zakładu Historii Partii przy KC PZPR – również kazali wręczać ordery a wręczający je prezydent Bierut również podkreślał, że są one za „wyjątkową odwagę głoszenia prawdy i przeciwstawiania się wrogiej propagandzie”. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Recepta na kryzys

– Wrocław nie boi się kryzysu – twierdzą zgodnym chórem magistraccy urzędnicy. I w tej akurat sprawie można im wierzyć, chociaż – o ile znamy wyobraźnię tych urzędników – demonstrowana pewność wynika raczej z nakazu zwierzchności, a nie z analizy wrocławskiej rzeczywistości gospodarczej. Więcej…

Publicystyka

Psi obowiązek

19 marca br. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia”. Wprawdzie uchwała wejdzie w życie dopiero po upływie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, ale warto, aby właściciel psów jak najszybciej zapoznali się z jej wymaganiami. Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Kobiety od święta

Polska jest jedynym krajem członkowskim w UE, który nie posiada niezależnego urzędu antydyskryminacyjnego i który nie wdrożył dotąd ustawy o równym traktowaniu. Pod tym względem przegoniły nas nawet Rumunia i Bułgaria, czyli kraje które do unijnej wspólnoty dołączyły dużo później. Więcej…

Publicystyka

Równość zamiast kwiatków

8 marca przestaje być powoli kojarzony wyłącznie ze świętem „naszych pięknych pań”, które grzecznościowo całuje się po rękach i obdarowuje kwiatkiem, a staje się – odzyskując tym samym własną historię – dniem kobiecych manifestacji i głośno wyrażanych żądań równościowych. Więcej…