SM Kozanów IV

Dziesięciolecie „Sokoła”

Osiedlowy Klub Sportowy „Sokół” działający przy SMLW „Kozanów IV” obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Z tej okazji w klubie przy ul. Modrej 12 na Kozanowie otwarto wystawę upamiętniającą historię „Sokoła” i osiągnięcia jego zawodników.
Więcej…

SM Wrocław Południe

Zmory parkowania

Członkowie naszej spółdzielni – jak wszyscy – ponoszą konsekwencje skokowego awansu cywilizacyjnego Polski dokonującego się od 20 lat. Wszyscy to wiemy trzeba jednak pamiętać o tej globalnej skali problemu, aby móc rozważać jakieś realne, a nie utopijne, pomysły złagodzenia konfliktu miedzy powszechną motoryzacja a spokojem i komfortem osiedlowego życia. Mówię o złagodzeniu konfliktu, o ewentualnym zmniejszeniu problemu, bo zlikwidować się go nie da! Więcej…

Brak grafiki
Publicystyka

Razem czy osobno?

Wrocław miał zasłynąć swoim nowatorskim programem restrukturyzacji sieci bibliotecznej, miał być wzorem do naśladowania i przedmiotem zazdrości innych miast. I faktycznie – od jakiegoś czasu o Wrocławiu zrobiło się głośno, choć niekoniecznie z powodów, o które chodziło autorom reformy. A wszystko za sprawą Jarocina, którego władze postanowiły połączyć tamtejsze szkolne biblioteki z publicznymi. Więcej…

Brak grafiki
Felieton

Władza

Władza albo coś może, albo nie może i wtedy szuka sobie zajęcia. Ta zasada dotyczy każdej władzy, zarówno władzy najwyższego szczebla – prezydenta, premiera, sejmu i rządu – jak i najniższego, burmistrzów, radnych miejskich czy gminnych, a nawet sołtysa. Więcej…

Brak grafiki
Felieton

Trzy prawdy

Prawda pierwsza, prezentowana w środkach masowego przekazu przez Michała Janickiego – pełnomocnika prezydenta do organizacji Euro 2012 jest taka: Wrocław od ponad roku stara się kupić od Danuty Krzywdy nieruchomość, na której ma powstać zjazd z Autostradowej Obwodnicy Wrocławia i pętla szybkiego Tramwaju Plus. Więcej…

Brak grafiki
Historia

Zakłamywanie ludobójstwa

– Ludobójstwo ukraińskie na Polakach w okresie II wojny światowej pod względem swej bezwzględności i barbarzyństwa, a po jego dokonaniu – po dziś dzień! – ze względu na zaprzeczenia lub co najmniej grubymi nićmi szyte relatywizowanie i wykręty – znacznie „przewyższa” ludobójstwo niemieckie i sowieckie – twierdzi prof. dr Ryszard Szawłowski. I przytacza następujące dowody. Więcej…