SM Wrocław Południe

Otwarte dla aktywnych

Bardzo uroczyście i tłumnie zainaugurowano 4 listopada reaktywowanie w SM Wrocław Południe działalności społeczno-kulturalnej. W tym dniu o godzinie 1700 przy ul. Krynickiej 4a – w budynku administracyjnym Spółdzielni – nastąpiło otwarcie Klubu Ludzi Aktywnych we Wrocławiu. Więcej…

Brak grafiki
SM Wrocław Południe

Osiedla się zebrały

Odbyły się Zebrania Mieszkańców Osiedli. Mimo incydentalnych prób zakłócania ich przebiegu, wszystkie zrealizowały zaplanowany porządek obrad i wybrały swoich przedstawicieli do rad osiedlowych.

Więcej…

SM Kozanów IV

Dziesięciolecie „Sokoła”

Osiedlowy Klub Sportowy „Sokół” działający przy SMLW „Kozanów IV” obchodzi w tym roku swoje dziesięciolecie. Z tej okazji w klubie przy ul. Modrej 12 na Kozanowie otwarto wystawę upamiętniającą historię „Sokoła” i osiągnięcia jego zawodników.
Więcej…

SM Wrocław Południe

Zmory parkowania

Członkowie naszej spółdzielni – jak wszyscy – ponoszą konsekwencje skokowego awansu cywilizacyjnego Polski dokonującego się od 20 lat. Wszyscy to wiemy trzeba jednak pamiętać o tej globalnej skali problemu, aby móc rozważać jakieś realne, a nie utopijne, pomysły złagodzenia konfliktu miedzy powszechną motoryzacja a spokojem i komfortem osiedlowego życia. Mówię o złagodzeniu konfliktu, o ewentualnym zmniejszeniu problemu, bo zlikwidować się go nie da! Więcej…

SM Kozanów IV

Wielkie sprzątanie

To pierwsza taka inicjatywa na Kozanowie, ale – jak zapowiadają organizatorzy – z pewnością nie ostatnia. Sobotnim rankiem, 18 kwietnia, kilkudziesięciu spółdzielców – mieszkańców Kozanowa IV spotkało się nad Odrą, w pobliżu dawnej przeprawy promowej przy ul. Celtyckiej, by wspólnie posprzątać nabrzeże. Więcej…

Brak grafiki
SM Metalowiec

Piękny jubileusz

To był niezwykle uroczysty wieczór. W odnowionych wnętrzach domu kultury „Bakara” spotkało się grono szacownych jubilatów i zaproszonych gości, by wspólnie uczcić imponujący jubileusz – 6 lutego spółdzielnia „Metalowiec” świętowała swoje 50. urodziny. Więcej…

Brak grafiki
SM Cichy Kącik

Za wszystko płaci spółdzielca…

Drukowany poniżej tekst Ryszarda Dymary zasługuje na szczególną uwagę nie tylko mieszkańców SM „Cichy Kącik”, której to spółdzielni autor jest prezesem. Bo jest to analiza sytuacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce na progu 2009 roku dokonana przez osobę o najwyższych kompetencjach. Autor ma bowiem nie tylko doświadczenie praktyczne wyniesione z codziennego kierowania dużą spółdzielnią, ale także, jako członek najwyższych władz krajowej spółdzielczości, ma bieżący dostęp do informacji i gremiów kształtujących opinię o spółdzielczości i prawną rzeczywistość. Więcej…