SM Wrocław Południe

Kran z podwyżkami

Pod koniec stycznia Rada Miasta uchwaliła nowe taryfy opłat za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków we Wrocławiu. Cena sprzedaży metra sześciennego wody i odbioru ścieków dla mieszkańca wzrosła, po uwzględnieniu jeszcze 1-procentowej podwyżki VAT, z 6,46 do 7,61.

Więcej…

SM Wrocław Południe

Spółdzielnie – do kasacji!

Platforma Obywatelska uchodzi za partię do bólu pragmatyczną. Kiedy więc głosi potrzebę kolejnej zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, chciałoby się wierzyć, że chodzi o skuteczniejsze i bardziej efektywne zarządzanie nieruchomościami i silniejszą ochronę praw mieszkańców. Tymczasem nic podobnego: chodzi nie o przyszłość spółdzielczych domów i ich mieszkańców, ale o realizację ideologicznego dogmatu i obsesji grona posłów.
Więcej…

SM Wrocław Południe

krzyki w naszych rękach

Najważniejszym punktem spotkania była oczywiście realizacja hasła „Bądź artystą chociaż raz, podpisz dłonią chodnik gwiazd”. Pomysł utrwalenia przez mieszkańców odcisków swoich dłoni w płytach chodnikowych okazał się przebojem. Płyty te, przygotowywane w wielkim namiocie, zostaną ułożone na odcinkach ulic Komandorskiej 55-87 i Radosnej 24-36 (co niektórzy komentowali, ze hasłem powinno być „Nasze ręce na Krzykach”) i będzie, swoja drogą, najbardziej demokratyczna aleja gwiazd, jedyna taka chyba w Polsce. Więcej…

SM Wrocław Południe

Otwarte dla aktywnych

Bardzo uroczyście i tłumnie zainaugurowano 4 listopada reaktywowanie w SM Wrocław Południe działalności społeczno-kulturalnej. W tym dniu o godzinie 1700 przy ul. Krynickiej 4a – w budynku administracyjnym Spółdzielni – nastąpiło otwarcie Klubu Ludzi Aktywnych we Wrocławiu. Więcej…

Brak grafiki
SM Wrocław Południe

Osiedla się zebrały

Odbyły się Zebrania Mieszkańców Osiedli. Mimo incydentalnych prób zakłócania ich przebiegu, wszystkie zrealizowały zaplanowany porządek obrad i wybrały swoich przedstawicieli do rad osiedlowych.

Więcej…

SM Wrocław Południe

Zmory parkowania

Członkowie naszej spółdzielni – jak wszyscy – ponoszą konsekwencje skokowego awansu cywilizacyjnego Polski dokonującego się od 20 lat. Wszyscy to wiemy trzeba jednak pamiętać o tej globalnej skali problemu, aby móc rozważać jakieś realne, a nie utopijne, pomysły złagodzenia konfliktu miedzy powszechną motoryzacja a spokojem i komfortem osiedlowego życia. Mówię o złagodzeniu konfliktu, o ewentualnym zmniejszeniu problemu, bo zlikwidować się go nie da! Więcej…

Brak grafiki
SM Wrocław Południe

Spółdzielcy nagrodzeni

18 grudnia we Wrocławiu odbyło się uroczyste podsumowanie osiągnięć spółdzielni pracy mijającego roku. Uroczystość zorganizowało Dolnośląskie Stowarzyszenie Spółdzielcze oraz warszawski Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Wybrano Wrocław, bo to właśnie tutejsze spółdzielnie znalazły się w czołówce najlepszych. Więcej…

Brak grafiki
SM Wrocław Południe

Będzie wreszcie normalnie!

– Jest uchwała Związku Rewizyjnego. Co to oznacza dla członków i dla SM „Wrocław-Południe”?
– Oznacza możliwość szybkiego uporządkowania spraw – wbrew desperackim usiłowaniom pewnej nielicznej grupy członków – i nie żadne obce instytucje, nie kuratorzy i nie nadzwyczajne prawa, ale członkowie naszej Spółdzielni sami o tym postanowią – mówi Józef Śnieżek, prezes SM Wrocław-Południe.
Więcej…