SM Wrocław Południe

Kto chce kuratora

17.09.2008 // Komentarze: 0

Grupa Inicjatywna Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” do dnia 14 września 2008 zebrała 2106 podpisów członków spółdzielni pod wnioskiem o niezwłoczne zorganizowanie Walnego Zgromadzenia Członków. Zbieranie podpisów został zapowiedziane pismem z dn. 16 lipca a 15 września wniosek z pierwsza partią podpisów został złożony formalnie w Spółdzielni. >> więcej

Kurator?

21.08.2008 // Komentarze: 0

Sprawdziłem pogróżki pod adresem Spółdzielni, moim i współpracowników. Rzeczywiście – w Krzyckim Sądzie Rejonowym został złożony wniosek o ustanowienie dla Spółdzielni kuratora. >> więcej

Róbmy Walne!

21.08.2008 // Komentarze: 0

Według ksiąg rachunkowych SM „Wrocław-Południe” ma na koniec czerwca ponad 38 milionów środków pieniężnych, co o ponad 30% przekracza bieżące zobowiązania; płynność finansowa jest więc bardzo dobra, remonty – które można – realizowane są bez zakłóceń. Nie ma więc mowy o kłopotach, a już tym bardziej o groźbie upadłości. Kto więc i dlaczego rozsiewa plotki i straszy mieszkańców? >> więcej

APEL

10.07.2008 // Komentarze: 0

My, członkowie Spółdzielni zgromadzeni w dniu 30.06.2008 r. na Forum Spółdzielni Mieszkaniowej „Wrocław-Południe” głęboko zaniepokojeni obecną sytuacją prawną w jakiej znalazła się nasza Spółdzielnia pragniemy wyrazić swoją opinię w tej sprawie >> więcej

FORUM NADZIEI

07.07.2008 // Komentarze: 0

Zebrało się blisko 100 osób. Pierwsze rzędy po lewej stronie sali zajmowała zdeklarowana opozycja pod wodzą Andrzeja Stawarza: ta zrzeszona w powołanym do walki ze Spółdzielnią Stowarzyszeniu i ta niezrzeszona, ale deklarujące mu wsparcie i równie głośno tupiąca i krzycząca. Tę obecność opozycji trzeba szczególnie zaznaczyć, bo na zewnątrz budynku zgromadziła się paroosobowa krzykliwa grupka, wojownicza i złorzecząca, która nie została wpuszczona. Nie została wpuszczona, nie dlatego, że była wroga Spółdzielni, ale dlatego, że nie było tam ludzi wybranych do organów przedstawicielskich, czyli wcześniej obdarzonych zaufaniem wyborców. >> więcej

Do członków SM Wrocław-Południe"

12.06.2008 // Komentarze: 0

Czujemy się w obowiązku przekazać Państwu informację o rozwoju sytuacji prawnej nasze Spółdzielni. Od ostatnich informacji, które przekazaliśmy w poprzednim wydaniu Gazety, pojawiły się nowe okoliczności. Poniżej przekazujemy stan obecny spraw. Prosimy o cierpliwe przeczytanie, bo wszystko dotyczy naszego wspólnego majątku, naszej przyszłości i jakości życia naszych Osiedlach. >> więcej

Sposób na blokowiska

09.06.2008 // Komentarze: 0

Mówi się o nich z przekąsem: „wielka płyta”, „sypialnia”, „blokowisko”. Tymczasem właśnie tutaj odradza się działalność klubowa, rodzi twórczość amatorska, a młodzież, zamiast wystawać po bramach, ma szansę uczestniczenia w zajęciach sportowych, kółkach zainteresowań, sekcjach artystycznych. (16-02-2005 r.) >> więcej

Sejm mnie zwolnił (2007)

09.06.2008 // Komentarze: 0

Jestem dumny z tego, że wraz z tymi doświadczonymi członkami rady nadzorczej, którym teraz prawo zabrania działalności, zostawiamy naszą spółdzielnię w znakomitej kondycji finansowej. >> więcej

Trybunał osądzi

22.05.2008 // Komentarze: 0

Klub Poselski SLD opracował projekt wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją RP ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. >> więcej
1 2 3 4