Nowości

Publicystyka

O co chodzi?

11.06.2008 // Komentarze: 0

W oficjalnej i nieoficjalnej propagandzie niewiele miejsca poświęcono na rzetelną prezentację Traktatu Lizbońskiego, a więcej na różnego rodzaju partyjne przepychanki oraz straszenie obywateli „lizbońską zarazą”. Aby rozwiać wątpliwości naszych Czytelników przedstawiamy odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące funkcjonowania tego dokumentu. Zostały one opracowane przez unijnych ekspertów i są także dostępne na portalu EUROPA. >> więcej

Szczerbate miasto

11.06.2008 // Komentarze: 0

Wrocław przedwojenny był miastem gęstym, o zwartej i czytelnej strukturze, Wrocław współczesny cechuje dużo przestrzeni niczyjej, nijakiej, aspołecznej. Obecny boom budowlany sprzyja inwestycjom, buduje się więc coraz więcej i szybciej, ale czy ilość przechodzi w jakość? Niekoniecznie. >> więcej

Reformowanie reformy

09.06.2008 // Komentarze: 0

Autorzy raportu UNDP „Edukacja dla pracy” nie mają wątpliwości. Grzechy główne polskiego szkolnictwa zawodowego to zbyt słabe powiązanie z rynkiem pracy, mała elastyczność oraz kształcenie w oparciu o programy, które w większości nie przygotowują absolwentów do wejścia na rynek pracy. Twierdzą też, że organizacje pracodawców ciągle zbyt słabo zainteresowane są zmianami w szkolnictwie zawodowym, a szkoły z kolei nie zawsze potrafią „wyjść z izolacji” i odpowiadać dynamicznie na potrzeby rynku. (14-05-2008 r.) >> więcej

Przedszkolna katastrofa

09.06.2008 // Komentarze: 0

Po latach bagatelizowania, czy wręcz niedostrzegania problemu nagle odkryto, że blisko dwie trzecie polskich dzieci wykluczonych jest z systemu wczesnej edukacji, i to dzieci, które najbardziej tego potrzebują - ze środowisk wiejskich, ubogich, zmarginalizowanych. Ratunkiem miało być uelastycznienie modelu i upowszechnianie małych form przedszkolnego wychowania, ale ministerialne rozporządzenie w tej sprawie wprowadziło jak dotąd więcej zamieszania niż pożytku. (16-04-2008 r.) >> więcej

Optymizm za kredyt

09.06.2008 // Komentarze: 0

Oficjalne komunikaty wręcz obligują nas do optymizmu: zewsząd słyszymy, że słupki i wskaźniki systematycznie idą w górę, płace Polaków rosną i podnosi się ich życiowa stopa. Ten krzepiący obraz psują jednak wypadki ostatnich miesięcy – dramatyczne protesty, roszczenia płacowe, strajki i postępująca frustracja coraz to nowych grup społecznych. Można by więc zapytać: jeżeli jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? (13-02-2008 r.) >> więcej

Gehenna

09.06.2008 // Komentarze: 0

Mobbing, terroryzm psychiczny, szerzy się w biurach, na uczelniach, w wielkich korporacjach. Jest jak śmiertelna epidemia - co piąty samobójca w Europie to jego ofiara. U nas ciągle bagatelizuje się to zjawisko. (17-10-2007 r.) >> więcej

Klient w malinach

09.06.2008 // Komentarze: 0

W konsumpcyjnym raju rozśpiewanych reklam, szalonych wyprzedaży, kredytów w pięć minut, łatwo stracić głowę. A przecież handlowcy, bankowcy, ubezpieczyciele to nie instytucje dobroczynne, lecz przedsiębiorcy nastawieni na zysk. Kto o tym zapomni – może się znaleźć w nie lada kłopocie. (19-09-2007 r.) >> więcej

Welcome!!!

09.06.2008 // Komentarze: 0

Według statystyk Światowej Organizacji Turystyki z 2005 roku Polska zajęła 15 miejsce w rankingu najczęściej odwiedzanych państw. I choć od plasującej się w czołówce Francji z jej 76 mln turystów dzielą nas lata świetlne, to wynik ten i tak wydaje się zaskakująco dobry – biorąc pod uwagę sposób, w jaki potrafimy przedstawić się światu. (13-06-2007 r.) >> więcej

Groby i uczeni

09.06.2008 // Komentarze: 0

To jedno z największych odkryć ostatnich lat. Pod Wrocławiem, na trasie przyszłej obwodnicy, archeolodzy natrafili na duże cmentarzysko z grobami ciałopalnymi z VIII - V wieku p. n.e. oraz ślady osad z epoki brązu i żelaza. Bogate wyposażenie odsłoniętych grobów świadczy, że tereny te już blisko trzy tysiące lat temu należały do cywilizacyjnego centrum ówczesnej Europy. (16-05-2007 r.) >> więcej

Starość nie radość

09.06.2008 // Komentarze: 0

Z opublikowanego w zeszłym roku raportu NIK poświęconego domom pomocy społecznej wieje grozą: przeludnienie, złe warunki sanitarne, bariery architektoniczne, zbyt mała ilość personelu to tylko niektóre z uchybień stwierdzone w placówkach. Do 2007 roku sytuacja miała ulec zmianie wskutek uruchomienia specjalnych programów naprawczych, jednak, jak twierdzi NIK, to nierealne. W budżetach samorządów nie zagwarantowano na ten cel wystarczających środków, co, jak zauważają kontrolerzy, świadczy o potraktowaniu programów naprawczych bardziej jako wymogu formalnego niezbędnego do uzyskania warunkowego zezwolenia na funkcjonowanie niż rzeczywistego remedium na problemy. (14-03-2007 r.) >> więcej
1 26 27 28 29 30